Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Olistanje hrasta (Quercus Petraea, Quercus Rubur L.), povprečje obdobja 1971–2000
Namen: Karta prikazuje eno od fenoloških faz - olistanje hrasta v Sloveniji, v obdobju 1971–2000. Karta je namenjena javnosti, domači in mednarodni, kot informacija ali pa kot podlaga za nadaljnje delo v agrometeorologiji, klimatologiji, pri proučevanju podnebne spremenljivosti, agronomiji, geografiji...
Ključne besede agrometeorologija, podnebje, klimatologija, klima, fenološke faze, fizična geografija
GEMET besednjak GEneral Multilingual Environmental Thesaurus
Vir podatka: Agencija RS za okolje.
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Enolična oznaka podatkovnega niza: {10B851FE-1C07-4B3A-B924-22B24E50FDD7}
Tematska skupina
Tema: Klimatologija/Meteorologija/Atmosfera, Okolje
Informacije o kontaktu
Kontaktna oseba: mag. Mojca Dolinar
Organizacija: Agencija RS za okolje
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Elektronska pošta: m.dolinar@gov.si
Telefon: +386 1 478 4088
Kontaktni čas: 9-12
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2012-01-12
Organizacija: Agencija RS za okolje
Kontaktna oseba: Mateja Nadbath
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Elektronska pošta: mateja.nadbath@gov.si
Telefon: +386 1 478 4467
Kontaktni čas: 9-12
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 375200.000141
Južna meja : 30899.999924
Vzhodna meja : 622999.999859
Severna meja : 193300.000076
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.36287
Južna meja geografske širine: 45.411137
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.613508
Severna meja geografske širine: 46.883785
Pogled na obseg metapodatka
Dodatne informacije
Dodatna informacija: Karta prostorske porazdelitve fenoloških faz je narejena na osnovi opazovanj na fenoloških postaj. Zaradi majhne gostote mreže opazovalnic, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: D48_Slovenia_TM
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B0CDAC2EE-2C81-49AB-B80B-80BA6DBE1C5F%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.