Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Strateške karte hrupa (LNOC) 2012


Opis zbirke podatkov
Povzetek: Strateške karte hrupa so izdelane skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) ter Priporočilom Komisije 2003/613/ES z dne 6. avgust 2003 v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih metodah industrijskega hrupa, hrupa, letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom povezanih emisijskih podatkov ob upoštevanju Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (Version 2) - 13th August 2007. Prikazujejo pregled obremenitve okolja s hrupom na posameznem območju oziroma oceno izpostavljenosti prebivalstva hrupu zaradi obratovanja različnih virov hrupa. Strateške karte hrupa na obravnavanem območju so grafičen prikaz prostorske porazdelitve hrupa v pasovih po 5 dB(A). Ravni hrupa so izražene v obliki kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč na relativni višini 4 m nad tlemi, različne barve na kartah hrupa pa predstavljajo različne dolgoročne povprečne ravni hrupa, od območij z visokimi ravnmi hrupa - modra barva do območij z nizkimi ravnmi hrupa - zelene barva.Skladno z določili zakonodaje so bile v II. fazi izdelave strateških kart hrupa v letu 2012 izdelane karte hrupa za: · odseke pomembnih cest z več kot 3 milijone prevozov vozil letno,· odseke pomembnih železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov letno,· poselitvena območja z več kot 100.000 prebivalcev, ki ločeno obravnavajo hrupo cestnega prometa,o železniškega prometa in hrupo naprav, katerih obratovanje zaradi izvajanja industrijske dejavnosti povzroča v okolju stalen ali občasen hrup in jih uvrščamo med IPPC naprave.
Namen: Strateške karte hrupa so izdelane skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) ter Priporočilom Komisije 2003/613/ES z dne 6. avgust 2003 v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih metodah industrijskega hrupa, hrupa, letališč, hrupa cestnega in železniškega prometa ter s hrupom povezanih emisijskih podatkov ob upoštevanju Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure (Version 2) - 13th August 2007.
Jezik zbirke podatkov: Slovenski
Osnovne informacije za citiranje vira:
Ime zbirke podatkov: Strateške karte hrupa (LNOC) 2012
Datum:
Datum: 2013-02-25
Tip datuma: Datum objave
Ime in priimek odgovorne osebe: Lilijana Kuhelj
Ime ustanove: ARSO
Vloga: Skrbnik
Informacije o kontaktu:
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: SI
Elektronski naslov: lilijana.kuhelj@gov.si
Tip zbirke podatkov: Vektor
Kategorija teme: Okolje
Zbirka ključnih besed:
Ključna beseda: Downloadable Data
Ključna beseda: okolje
Ključna beseda: hrup
Ključna beseda: zdravje
Meja območja zbirke podatkov:
Zahodna meja: 14.467675
Vzhodna meja: 15.690511
Severna meja: 46.5727
Južna meja: 46.015423
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitve uporabe.
Zakonske omejitve:
Omejitve dostopa: License
Metapodatkovni opis
Enolična oznaka podatkovnega niza: 34B9F7FB-66D2-444F-9FC8-9291D40FD1F8
Metapodatkovni jezik: Slovenski
: utf8
Tip podatka: Zbirka podatkov
Odgovorna oseba:
Ime in priimek odgovorne osebe: Lilijana Kuhelj
Ime ustanove: ARSO
Vloga: Kontaktna točka
Informacije o kontaktu:
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: SI
Elektronski naslov: lilijana.kuhelj@gov.si
Datum izdelave metapodatka: 2013-03-25
Ime metapodatkovnega standarda: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Verzija metapodatkovnega standarda: V. 1.2
Posredovanje podatkov
Format posredovanja podatkov:
Ime formata: WFS
Verzija formata: 1.1.0.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B0E844A26-19A6-455E-96C5-9280CBB70914%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.