Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Porast snežne obtežbe z višino


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta je podlaga nacionalnega dodatka k evropskim standardom za gradbene konstrukcije (EVROKOD 1) - Vplivi na konstrukcijeNa podlagi standardov EN 1991-1-3 smo se odločili, da zaradi primerljivosti rezultatov tudi za Slovenijo prikažemo prostorsko porazdelitev snežne obtežbe kot območja enotnega porasta snežne obtežbe z višino. Glede na analize snežne obtežbe lahko Slovenijo razdelimo v predlagane klimatske regije, ki so že bile določene za ostale evropske države. Večino države lahko uvrstimo v Alpsko regijo, izjema je le ozek pas, ki se razteza od obale preko Krasa, Vipavske doline in Brd, ki ga po snežnih karakteristikah uvrščamo v Mediteransko regijo. Meja med klimatskima regijama je bila določena na objektiven način in sicer na podlagi gradientov ekstremnih snežnih obtežb s povratno dobo 50 let. V Sloveniji se snežna obtežba spreminja s kvadratom nadmorske višine. Zato smo za posamezne klimatske regije lahko privzeli enake empirične zveze za spremembo snežne obtežbe z nadmorsko višino kot sosednje države. To je iz vidika primerljivosti rezultatov najboljša rešitev. Skrajšane zveze za posamezne regije so naslednje: ALPSKA REGIJA 1 s = 0,651*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 2 s = 1,293*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 3 s = 1,935*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 4 s = 2,898*[1 + (A/728)*(A/728)] MEDITERANSKA REGIJA 1 s = 0,289*[1 + (A/452)*(A/452)]Za vsako postajo smo iz 50 letne povratne dobe karakteristične snežne obtežbe izračunali število cone, ki pa razumljivo ni bilo celo število. V naslednjem koraku smo izračunali prostorsko porazdelitev tega števila in sicer z metodo univerzalnega kriginga, kjer smo upoštevali tudi odvisnost od geografskih spremenljivk. Končna karta con z enakim porastom snežne obtežbe z višino je bila izračunana na podlagi prostorske porazdelitve števila Z. Meje med conami so bile po definiciji pri Z = 0,5, 1,5, 2,5 in 3,5.
Purpose: Prikaz prostorske porazdelitve snežne obtežbe kot območja enotnega porasta snežne obtežbe z višino. V Sloveniji se snežna obtežba spreminja s kvadratom nadmorske višine. Prikazano je z regijami.
Supplemental Information: Na podlagi standardov EN 1991-1-3 smo se odločili, da zaradi primerljivosti rezultatov tudi za Slovenijo prikažemo prostorsko porazdelitev snežne obtežbe kot območja enotnega porasta snežne obtežbe z višino. Glede na analize snežne obtežbe lahko Slovenijo razdelimo v predlagane klimatske regije, ki so že bile določene za ostale evropske države. Večino države lahko uvrstimo v Alpsko regijo, izjema je le ozek pas, ki se razteza od obale preko Krasa, Vipavske doline in Brd, ki ga po snežnih karakteristikah uvrščamo v Mediteransko regijo. Meja med klimatskima regijama je bila določena na objektiven način in sicer na podlagi gradientov ekstremnih snežnih obtežb s povratno dobo 50 let. V Sloveniji se snežna obtežba spreminja s kvadratom nadmorske višine. Zato smo za posamezne klimatske regije lahko privzeli enake empirične zveze za spremembo snežne obtežbe z nadmorsko višino kot sosednje države. To je iz vidika primerljivosti rezultatov najboljša rešitev. Skrajšane zveze za posamezne regije so naslednje: ALPSKA REGIJA 1 s = 0,651*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 2 s = 1,293*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 3 s = 1,935*[1 + (A/728)*(A/728)] ALPSKA REGIJA 4 s = 2,898*[1 + (A/728)*(A/728)] MEDITERANSKA REGIJA 1 s = 0,289*[1 + (A/452)*(A/452)] Za vsako postajo smo iz 50 letne povratne dobe karakteristične snežne obtežbe izračunali število cone, ki pa razumljivo ni bilo celo število. V naslednjem koraku smo izračunali prostorsko porazdelitev tega števila in sicer z metodo univerzalnega kriginga, kjer smo upoštevali tudi odvisnost od geografskih spremenljivk. Končna karta con z enakim porastom snežne obtežbe z višino je bila izračunana na podlagi prostorske porazdelitve števila Z. Meje med conami so bile po definiciji pri Z = 0,5, 1,5, 2,5 in 3,5.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
Address: Vojkova 1 b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: snežna obtežba
Theme Keyword: EVROKOD 1
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20090116
Metadata Future Review Date: 20121116
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B11677FAE-ED38-428B-935E-23AD909CE98A%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.