Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Absolutna najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta prikazuje podnebne značilnosti Slovenije z vidika najvišje temperature zraka in s predpostavko, da je povprečna pogostost tako visoke temperature zraka enkrat na 50 let.Karta prostorske porazdelitve absolutno najvišje temperature zraka s povratno dobo 50 let je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Vrednosti absolutno najvišje temperature zraka s povratno dobo 50 let so bile izračunane za vsako postajo z modificirano Gumbelovo metodo. Za računanje vrednosti v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Purpose: Prostorski prikaz absolutno najvišje temperature zraka s povratno dobo 50 let v Sloveniji; uporabljeni so podatki iz obdobja 1951-2005. Vrednosti so v °C.
Supplemental Information: Karta prostorske porazdelitve absolutno najvišje temperature zraka s povratno dobo 50 let je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Vrednosti absolutno najvišje temperature zraka s povratno dobo 50 let so bile izračunane za vsako postajo z modificirano Gumbelovo metodo. Za računanje vrednosti v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
Address: Vojkova 1 b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: temperatura zraka
Theme Keyword: najvišja temperatura zraka
Theme Keyword: povratna doba
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20090116
Metadata Future Review Date: 20121116
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B179F321E-9C98-46E7-B442-DC2B80DD8EB6%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.