Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Aglomeracije (območja poselitve)
Namen: Podatkovni niz prikazuje Aglomeracije (območja poselitve) v R Sloveniji glede na Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Ur.l. RS st. 105/2002. Prostorska baza je predstavljena z združenimi celicami 100x100m. Analiza gostote prebivalcev v celotni aglomeraciji in maksimalna gostota v celotni aglomeraciji glede na celice 100x100m za namene strateškega načrtovanja investicij v infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadne vode. Aglomeracije so tako naselja ali deli naselji, ki po določilih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod morajo biti opremljena z javno kanalizacijo. Od velikosti Aglomeracije je odvisno do kdaj je potrebno, znotraj nje, do določenega obdobja zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod po standardih, ki jih določa Evropska direktiva "Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment" ter naša zakonodaja.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje.
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Tematska skupina
Tema: Okolje, Zdravstvo, Komunala/Komunikacije
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-04-07
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 378900.005432
Južna meja : 32799.981691
Vzhodna meja : 617500.008275
Severna meja : 188999.980492
Pogled na obseg metapodatka
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B18C0D3A9-2FB9-496E-BC24-DE9196E4F1A2%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.