Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2000
Namen: Baza podatkov CLC2000 predstavlja pokrovnost tal za leto 2000. Je rezultat vizualne interpretacije satelitskih slik iz 1999/2000 in pomožnih podatkov. CLC2000 je kombinacija revidirane baze za leto 1995 (90) in baze sprememb. V Sloveniji je 36 razredov od 44 kot jih pozna CORINE. Najpogostejši tip pokrovnosti so gozdovi, ki predstavljajo več kot 50 % površja. Podatki so v vektorski prostorski bazi. Karta predstavlja realno stanje, ki ga je zaznal satelit.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Tematska skupina
Tema: Okolje
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-01-17
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 374416.408203
Južna meja : 29756.605978
Vzhodna meja : 624855.890097
Severna meja : 194369.942359
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.352054
Južna meja geografske širine: 45.401069
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.638401
Severna meja geografske širine: 46.893595
Pogled na obseg metapodatka
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: gauss_krueger_SLO
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B209AB5A6-4E89-4BC3-B8CD-37644C163C25%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.