Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Posnetek ozadja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni izpolnjevanju zahtev Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96) in Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/2006) za obdobje 2005-2012. Omogočen je vpogled v podatke o obremenjenosti ozadja državnim uradnikom, javnosti in lokalnim skupnostim.Podatkovna baza služi kot pomoč pri odločanju v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor, kjer se pojavljajo EMS v naravnem in življenjskem okolju, ter informiranju prebivalstva o obremenjenosti ozadja z EMS.
Purpose: Podatkovni niz prikazuje posnetek ozadja obremenjenosti okolja z EMS visokih frekvenc v frekvenčnem območju od 80-3000 MHz (radiodifuzija, mobilna telefonija....) na območju mesta Ljubljana in Maribora, na petih najbolj perečih lokacijah na območju mestne občine Koper in petih najbolj perečih lokacijah po Sloveniji. Meritve so se izvedle v selektivnih frekvenčnih območjih po pasovnih širinah glavnih virov EMS v okolju (radijske frekvence, TV frekvence, GSM, DCS in UMTS). Rezultati meritev na merilnem mestu se prikažejo v V/m za vsako pasovno širino posebej in kot skupna sevalna obremenitev Etot v % mejne vrednosti glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju za I. in II. območje varstva pred sevanjem. Vsi podatki skupne sevalne obremenitve (% mejne vrednosti) se prikažejo z barvnimi pikami, ki predstavljajo lestvico sevalne obremenitve od najvišje do najnižje.
Supplemental Information: Podatkovna baza služi kot pomoč pri odločanju v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor, kjer se pojavljajo EMS v naravnem in življenjskem okolju, ter informiranju prebivalstva o obremenjenosti ozadja z EMS.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Janez Jeram
Contact Organization: Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 (0)1/478-4549
Contact Facsimile Telephone: +386 (0)1/478-4052
Contact Electronic Mail Address: janez.jeram@gov.si
Hours: V času uradnih ur Agencije RS za okolje
Contact Address:
Address Type: Fizični naslov
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Uredba o elektromagnetnem sevanju
Theme Keyword: okolje, elektromagnetna sevanja
Place:
Place Keyword: Slovenija
Place Keyword Thesaurus: Gemet
Logical Consistency Report: Vsi objekti se nahajajo znotraj območja Republike Slovenije. Pri testu topološke skladnosti je bilo uporabljeno pravilo: Točka (point) - Mora biti pravilno znotraj območja.
Completeness Report: Vsi podatki se nanašajo na referenčno leto 2006. Vse meritve se nahajajo znotraj časovnega okvirja.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address Type: Fizični naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 01/478-4534
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Hours: V času uradnih ur Agencije RS za okoje
Contact Person Primary:
Contact Person: Janez Jeram, Aleš Veršič
Contact Organization: Agencija RS za okolje
Metadata Date: 20100714
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B214F2BA9-AAC7-42A8-AEC2-BBDDFFCB875F%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.