Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta je podlaga nacionalnega dodatka k evropskim standardom za gradbene konstrukcije (EVROKOD) - Vplivi na konstrukcijeKarta prostorske porazdelitve največje snežne obtežbe s povratno dobo 50 let je narejena na osnovi meritev meteoroloških postaj. Vrednosti za 50-letno povratno dobo so za vsako postajo ocenejne po Gumbelovi metodi. Karte smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki smo izračunali vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Najmanj je karta natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi malo merilnih postaj. Za prostorsko interpolacijo smo uporabili podatke slovenskih meteoroloških postaj. Prostorsko porazdelitev vrednosti spremenljivk v Sloveniji smo zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, medtem ko končna karta predstavlja povprečne razmere z ločljivostjo 1 do 2 km.
Supplemental Information: Karta prostorske porazdelitve največje snežne obtežbe s povratno dobo 50 let je narejena na osnovi meritev meteoroloških postaj. Vrednosti za 50-letno povratno dobo so za vsako postajo ocenejne po Gumbelovi metodi. Karte smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki smo izračunali vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Najmanj je karta natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi malo merilnih postaj. Za prostorsko interpolacijo smo uporabili podatke slovenskih meteoroloških postaj. Prostorsko porazdelitev vrednosti spremenljivk v Sloveniji smo zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, medtem ko končna karta predstavlja povprečne razmere z ločljivostjo 1 do 2 km.
Purpose: Prostorski prikaz največje snežne obtežbe s povratno dobo 50 let v Slovenij, uporabljeni so podatki iz obdobja 1951–2005. Vrednosti so v kN/m2.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Contact Address:
Address Type: Poštni naslov
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Ljubljana
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: padavine
Theme Keyword: snežna obtežba
Theme Keyword: povratne dobe
Theme Keyword: sneg
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20090107
Metadata Future Review Date: 2012116
Metadata Access Constraints: /
Metadata Use Constraints: /
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B2D6A4991-35E6-417F-9DFD-ED2CD8D13308%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.