Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE1995


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Gre za revidirano bazo pokrovnosti tal za leto 1995. Baza podatkov CLC1995 predstavlja pokrovnost tal za leto 1995. Je rezultat vizualne interpretacije satelitskih slik iz 1995/1996 in pomožnih podatkov. V Sloveniji je 37 razredov od 44 kot jih pozna CORINE. Najpogostejši tip pokrovnosti so gozdovi, ki predstavljajo več kot 50 % površja. Podatki so v vektorski prostorski bazi. Karta predstavlja realno stanje, ki ga je zaznal satelit.
Purpose: Podatki so namenjeni za vsedržavno podatkovno bazo rabe in pokrovnosti tal, ki je primerljiva z ostalimi državami v Evropi. Druga faza projekta CORINE je potekala pod okriljem Evropske agencije za okolje (EEA).
Supplemental Information: Primeri uporabe v Sloveniji: - za poročanje Evropski agenciji za okolje: o vodah, pozidavi in prekrivanju tal, o stanju morja in obale, Evropski komisiji: pri interkalibracijski vaji merilnih mest na površinskih vodotokih, - za posodobitev mreže monitoringa kakovosti podzemnih voda, - kot podlaga za izvajanje monitoringa tal, - kot indikator pokrovnosti, - kot osnovni sloj projekta Inspire, - kot podlaga pri projektu Nopolu, - kot podlaga za Naturo 2000. Primeri uporabe v Evropi: - modeliranje onesnaženosti tal v črnem trikotniku na nemško-češko-poljski tromeji - ugotavljanje nevarnosti erozije prsti na Slovaškem, - modeliranje koncentracije fosforja v rekah na Slovaškem, Madžarskem in v Romuniji, - razmejitev manj ugodnih kmetijskih površin na Poljskem, - izdelava turistične karte Slovaške, - ugotavljanje sprememb rabe pokrajine na Slovaškem. Področja uporabe CLC v Evropi: - prostorske analize, - vrednotenje in ocenjevanje podatkov o pokrovnosti, rabi tal in kakovosti zemljišč, - prikaz sprememb, - analiza pokrajin, - pokrajinski indikatorji, - analiza vodotokov in rabe mokrišč, - razvoj GIS za potrebe NATURA 2000 - ugotavljanje sprememb za potrebe določanja habitatov in ocen izpostavljenosti ranljivih območij, - ocena CO2 emisij, - podatki o pokrovnosti okrog merilnih postaj, - nova dodelitev parametrov kakovosti zraka glede na podatke o pokrovnosti, - vpliv transporta, odvzem zemljišč za potrebe prometa, - vpliv na zavarovana območja.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Position: Svetovalec II
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Person Primary:
Contact Person: Aleš Veršič
Contact Organization: ARSO
Contact Voice Telephone: +386 (0)1 4784534
Contact Facsimile Telephone: +386 (0)1 4784 052
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Hours: 8:30 - 15:30
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: Pojavi na zemeljskem površju, gozd, voda, tla, prst, zemlja
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address Type: Fizični naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 (0)1 4784 534
Contact Position: Svetovalec II
Contact Person Primary:
Contact Person: Aleš Veršič
Contact Organization: ARSO
Contact Facsimile Telephone: +386 (0)1 4784 052
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Hours: 8:30 do 15:30
Metadata Date: 20100902
Metadata Future Review Date: 20080102
Metadata Security Information:
Metadata Security Classification: Brez omejitev.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B31BA7577-9919-433F-8076-6775E0DBA593%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.