Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Karta potresne nevarnosti
Namen: Potresna nevarnost Slovenije. Projektni pospešek tal za povratno dobo 475 let.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje
Omejitev uporabe zbirke: Obvezna navedba vira: Lapajne, J., Šket Motnikar, B., Zupančič, P., 2001: Karta potresne nevarnosti Slovenije – projektni pospešek tal in Tolmač. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za geofiziko oz. Agencija RS za okolje, Ljubljana.
Tematska skupina
Tema: Okolje, Geoznanstveni podatki, Načrtovanje/Kataster
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-02-14
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 375209.186935
Južna meja : 30853.178734
Vzhodna meja : 624065.312084
Severna meja : 193270.406172
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.362753
Južna meja geografske širine: 45.411076
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.627732
Severna meja geografske širine: 46.883702
Pogled na obseg metapodatka
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: gauss_krueger_SLO
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B380D9A5E-3618-4909-AB84-BC236CFD4709%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.