Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Odseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni pregledu delov površinskih voda, ki so pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib in se delijo na salmonidne in ciprinidne vode. Evidenca obsega 22 odsekov na rekah Dragonja, Drava, Idrijca, Kolpa, Krka. Ljubljanica, Mirna, Mura, Nadiža, Reka, Sava, Sava Bohinjka, Savinja, Soča, Sora in Vipava. 9 odsekov je ciprinidnih voda, 13 pa salmonidnih.
Purpose: Evidenca obsega odseke površinskih voda, ki so pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib, v skladu z določbo 4. člena Direktive Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (UL. L., št. 222 z dne 14.08.1978, str. 1) in predpisi, ki določajo kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib. Seznam odsekov sestavljajo ime odseka v numerični obliki, ime vodotoka, opis odseka kot pozicija v prostoru, vrsta odseka in dolžina odseka.
Supplemental Information: Evidenca obsega 22 odsekov na rekah Dragonja, Drava, Idrijca, Kolpa, Krka. Ljubljanica, Mirna, Mura, Nadiža, Reka, Sava, Sava Bohinjka, Savinja, Soča, Sora in Vipava. 9 odsekov je ciprinidnih voda, 13 pa salmonidnih.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 478 41 84
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 40 52
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Hours: 10:00-12:00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: voda/water
Theme Keyword: površinska voda/surface water
Theme Keyword: ribe/fish
Theme Keyword: odseki
Theme Keyword: salmonidne vode
Theme Keyword: ciprinidne vode
Logical Consistency Report: Domenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveri polja ID ODSEKA, IME VODOTOKA, OPIS ODSEKA, VRSTA ODSEKA. Rezultati testa: V metapodatkih se sklicuje na UL 222 z dne 14.08.1978, vendar bi bilo verjetno bolje, da bi napisali novejšo zakonodajo, ki je večinoma zamenjala staro npr. UL RS 46/2002 - Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih rib.Glede na to, da v zakonodaji odseki niso določeni, je tudi prava ocena nemogoča. Odseki so bili narejeni na podlagi predloga Zavoda za ribištvo, vendar tega dokumenta nisem videla. Se pa odseki skladajo z merilnimi mesti za kakovost voda. Osnovni test geometrije : Podrobno navodilo: V ArcMap s pomočjo skripte Check Geometry preveri osnovno strukturo. Rezultati testa: Test števila vozlov v SQL Developerju je izračunal razdalje med vozli od 22m do 131m.
Completeness Report: Presežna vrednost : Podrobno navodilo: Preveri, če so odseki voda v skladu z zakonodajo. Rezultati testa: Glede na to, da v zakonodaji odseki niso določeni, je tudi prava ocena nemogoča. Odseki so bili narejeni na podlagi predloga Zavoda za ribištvo, vendar tega dokumenta nisem videla. Se pa odseki skladajo z merilnimi mesti za kakovost voda. Izostanek podatkov : Podrobno navodilo: Preveri, če so odseki voda v skladu z zakonodajo. Rezultati testa: Glede na to, da v zakonodaji odseki niso določeni, je tudi prava ocena nemogoča. Odseki so bili narejeni na podlagi predloga Zavoda za ribištvo, vendar tega dokumenta nisem videla. Se pa odseki skladajo z merilnimi mesti za kakovost voda.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Voice Telephone: +386 1 478 41 84
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 40 52
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: ARSO
Hours: 10:00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20070227
Metadata Future Review Date: 20070428
Metadata Time Convention: local time
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4AD899DF-7486-4A09-AF4B-0ECC136F3E58%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.