Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)
Namen: Prikazana merilna mesta predstavljajo osnovno mrežo merilnih mest državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda na vodnih telesih podzemnih voda s prevladujočimi medzrnskimi vodonosniki za tekoče leto.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Tematska skupina
Tema: Okolje, Celinske vode
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-05-20
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 377326.000000
Južna meja : 32014.000000
Vzhodna meja : 618060.000000
Severna meja : 190011.000000
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.391390
Južna meja geografske širine: 45.421893
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.548130
Severna meja geografske širine: 46.854376
Pogled na obseg metapodatka
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: gauss_krueger_SLO
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B575F0B72-D4AB-436F-9650-9A4C78E00664%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.