Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Deli morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni pregledu območij morja, primernih za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev. Evidenca obsega pet območij z oznakami Sečovlje, Strunjan, Piran, Debeli rtič in DR. Območji Sečovlje in Debeli rtič sta namenjeni za gojitev, območja Strunjan, Piran in DR pa prostemu nabiranju.
Purpose: Evidenca obsega dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Direktive Sveta 79/923/EEC z dne 30. oktobra 1979 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (UL L št. 281 z dne 30.10.1979) in predpisom, ki ureja kakovost vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev. Seznam območij sestavljajo ime območja, tip območja (gojitev, prosto nabiranje) v slovenščini in angleščini in podatek o velikosti območja.
Supplemental Information: Evidenca obsega pet območij z oznakami Sečovlje, Strunjan, Piran, Debeli rtič in DR. Območji Sečovlje in Debeli rtič sta namenjeni za gojitev, območja Strunjan, Piran in DR pa prostemu nabiranju.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Hours: 10:00-12:00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: voda
Theme Keyword: površinska voda
Theme Keyword: morje
Theme Keyword: školjke
Theme Keyword: polži
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Pomenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveriti usklajenost s podatkovnim modelom. Rezultati testa: Podatkovni model v papirni obliki ne obstaja, priporoča se izdelava le-tega. Domenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveriti zaloge možnih vrednosti v poljih: ET_ID, TIP_SLO , TIP_ENG Rezultati testa: V polju ET_ID so napačno zapisane vrednosti. Napačni sta vrednosti ST in DT. Polje TIP_SLO je ustrezno, polje TIP_ENG pa ni nikjer predvideno. Strukturna skladnost : Podrobno navodilo: Preveriti skladnost tipa podatka s podatkovnim modelom. V kolikor podatkovni model ne obstaja je potrebno preveriti ali je struktura podatka optimalna (Npr. TIP_SLO ima v strukturi predvidenih 50 znakov, najdaljše ime v tabeli pa ima 17 znakov. V tem primeru se priporoča skrajšanje širine stolpca na npr. 25 znakov). Rezultati testa: Stolpec TIP_SLO ima preveč predvidenih znakov (50), ker ima najdaljše ime 17 znakov. Predlagam do 25 znakov. Stolpec TIP_ENG ima preveč predvidenih znakov (50), ker ima najdaljše ime 28 znakov. Predlagam do 35 znakov. Osnovni test geometrije : Podrobno navodilo: Osnovni test geometrije naredimo v ArcMap s pomočjo skripte CheckGeometry. Rezultati testa: Pri testu geometrije ni bilo napak. Topološka skladnost :: Območja (poligon) - Se ne smejo prekrivati / Must Not Overlap : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap Rezultati testa: Poligoni se ne prekrivajo.
Completeness Report: Presežna vrednost : Podrobno navodilo: Preveriti število delov, s številom, ki je določen v Pravilniku o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 84/2007). Rezultati testa: Število delov se ujema s številom, ki je opredeljen v pravilniku. Izostanek podatkov : Podrobno navodilo: Preveriti število delov, s številom, ki je določen v Pravilniku o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 84/2007). Rezultati testa: Število delov se ujema s številom, ki je opredeljen v pravilniku.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Hours: 10:00-12:00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20070912
Metadata Future Review Date: december 2007
Metadata Time Convention: local time
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B5766E250-A33C-485C-A1B4-92D491272EFE%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.