Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Komunalna odlagališča


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatkovni niz je namenjen prikazu, kje je načrtovana gradnja novih odlagališč (regijskih centrov za ravnanje z odpadki), katera od obstoječih odlagališč se prilagajajo tehničnim zahtevam uredbe in katera odlagališča se zapirajo.
Purpose: Z uveljavitvijo zahtev Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS št. 5/00, 41/04 in 43/04) in Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006) je bilo doseženo, da so se upravljavci odlagališč, ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev glede delovanja odlagališča, morali odločiti za zaprtje odlagališč, drugi pa se morajo zahtevam pravilnika/ uredbe prilagoditi do konca leta 2008. Iz prikazanih podatkov je mogoče razbrati, kje je načrtovana gradnja novih odlagališč (regijskih centrov za ravnanje z odpadki), katera od obstoječih odlagališč se prilagajajo tehničnim zahtevam uredbe in katera odlagališča se zapirajo.
Supplemental Information: /
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Irena Koželj in Aleš Veršič
Contact Organization: Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: Fizični naslov
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 478-4514
Hours: V uradnih urah ARSO
Contact Electronic Mail Address: /
Contact Position: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 (01)478 4534
Contact Facsimile Telephone: /
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Evroterm
Theme Keyword: komunalni odpadki
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address Type: Fizični naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 01/478-4534
Contact Person Primary:
Contact Person: Aleš Veršič
Contact Organization: Agencija RS za okolje
Contact Position: Svetovalec II
Metadata Date: 5.7.2006
dataSetURI:www.arso.gov.si/uri
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B62D7A61B-C057-44F5-A98A-0D7A696CD6FC%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.