Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Opozorilna karta poplav (Odseki vodotokov)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Predstaviti kje, v kakšnem obsegu in ob kakšni pogostosti je možno poplavljanje. Opozarjanje urejevalcev prostora na nevarnost poplav. Osveščanje javnosti v zvezi s poplavno problematiko. Primerno za predstavitev na kartah merila M 1:50.000 in manj natančno. VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI. Prikazani podatki so opremljeni z OCENO ZANESLJIVOSTI (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka), kar omogoča oceno zaupanja prikazanih slojev.POP_IDIdentifikator poplavnega območja, odseka ki poplavlja in usmerjenosti poplavne vode.POP_VRSTA-zelo redke poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 50 let in več-redke poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 10 do 20 let-pogoste poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 2 do 5 let-odsek ki poplavlja, opredeljuje odsek vodotoka kjer so možne poplave (obseg in pogostost nista znani)-smer poplavne vode, prikazuje usmerjenost poplavne vodeZANESLJIVOSTPodaja stopnjo zanesljivosti (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka).Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka:1-4 glede na poznavanje območja, posameznimi podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki5-6 boljše poznavanje območja, posameznimi podatki poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni
Purpose: VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI. PRIMERNO ZA PREDSTAVITEV na kartah merila M 1:50.000 in manj natančno. Podatki o odseku, ki poplavlja so opremljeni z OCENO ZANESLJIVOSTI (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka). Karta je "živa" saj se vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.
Supplemental Information: POP_ID Identifikator poplavnega območja, odseka ki poplavlja in usmerjenosti poplavne vode. POP_VRSTA -zelo redke poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 50 let in več -redke poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 10 do 20 let -pogoste poplave, v ta razred se uvrščajo poplave pri pretokih s povratna dobo 2 do 5 let -odsek ki poplavlja, opredeljuje odsek vodotoka kjer so možne poplave (obseg in pogostost nista znani) -smer poplavne vode, prikazuje usmerjenost poplavne vode ZANESLJIVOST Podaja stopnjo zanesljivosti (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka). Stopnja zanesljivosti je ocena strokovnjaka: 1-4 glede na poznavanje območja, posameznimi podatki o poplavnosti različnih kakovosti, časovno oddaljeni podatki 5-6 boljše poznavanje območja, posameznimi podatki poplavnosti boljše kakovosti, časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni 7-8 boljše poznavanje območja, podatki o poplavnosti boljše kakovosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni hidravlični izračuni 9-10 dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavnosti-zabeležba dogodkov, časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližnji hidravlični izračuni
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Darko Anzeljc
Contact Organization: Inštitut RS za vode
Contact Electronic Mail Address: Darko.Anzeljc@izvrs.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: poplavljanje, poplava, voda,
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 478 4534
Contact Person Primary:
Contact Person: Aleš Veršič
Contact Organization: ARSO
Contact Position: Svetovalec II
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Metadata Date: 20100310
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B68C4E2E9-70CD-4A35-BE5A-A93CB34A16EA%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.