Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Kopalne vode


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatkovni niz prikazuje kopalne vode po Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Kopalne vode so določene na podlagi kriterijev iz Pravilnika o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08). Z navedenima predpisoma je v slovenski pravni red prenesena Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS. Skladno z obveznostmi iz direktive uredba določa seznam kopalnih voda, za te kopalne vode pa je določena tudi obveznost izvajanja monitoringa kakovosti kopalnih voda. Nadalje je določena obveznost ukrepanja v primerih, ko pride do občasnega poslabšanja kakovosti kopalne vode, oziroma kadar je voda slabe kakovosti. Kopalne vode so imenoma določene v prilogi uredbe, skupaj z navedbo šifre in imena vodnega telesa površinske vode, na katerem se nahajajo.
Purpose: Podatki so namenjeni državi in lokalnim skupnostim kot podlaga za izvajanje ukrepov na področju upravljanja kopalnih voda ali izvajanje drugih nalog upravljanja voda, kjer ne sme priti do poseganja v splošno rabo vode ali podeljene vodne pravice. Podatki so namenjeni tudi javnosti, kot informacija, kje se nahajajo kopalne vode.
Supplemental Information: Podatkovna baza je predvsem uporabna kot podlaga za ugotavljanje, kje na območju Republike Slovenije se nahajajo kopalne vode, ki so lahko bodisi kopalne vode na kopalnih območjih, kjer se kopanje izvaja kot splošna raba vode, ali kopalne vode v naravnih kopališčih, kjer se kopanje izvaja kot posebna raba vode za dejavnost kopališč. Podatki so/bodo uporabljeni: - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Sveta 76/160/EGS - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES, - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES, - kot vir podatkov za državo in lokalne skupnosti pri izvajanju nalog na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda, - kot vir podatkov za namene prostorskega načrtovanja, za namene načrtovanja upravljanja voda, za odločanje v postopkih izdaje vodnih in okoljevarstvenih dovoljenj, - kot informacija javnosti kje na območju Republike Slovenije se nahajajo kopalne vode.
Other Citation Details: Kopalne vode, Slovenija, MOP, 2008
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: mag. Mateja Poje
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4148
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4050
Contact Electronic Mail Address: mateja.poje@gov.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.
Theme Keyword: kopalna voda
Theme Keyword: kopalno območje
Theme Keyword: naravno kopališče
Theme Keyword: površinska voda
Place:
Place Keyword: Slovenija
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Maja Kregar
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije
Contact Address:
City: Ljubljana
State or Province: /
Postal Code: 1000
Address: Hajdrihova 28c
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 477 5303
Contact Facsimile Telephone: +386 1 426 4162
Contact Electronic Mail Address: maja.kregar@izvrs.si
Metadata Date: 20100513
Metadata Review Date: 20080724
Metadata Future Review Date: Po potrebi
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6E21FAEE-FB92-4A92-89AF-DBD298F305F4%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.