Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Zavarovana območja (točke)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Izpolnitev 53. in 111. člena Zakona o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – ZDru-1 in seznanitev javnosti z zavarovanimi območji.Podatkovni niz zavarovanih območij narave se uporablja za izvajanje ukrepov ohranjanja narave, kot podlaga za načrtovanje in odločanje v prostoru ter pri izvajanju ukrepov drugih sektorjev. Ker Agencija RS za okolje po nobenem predpisu ni dolžna voditi registra območij zavarovanih na nivoju lokalnih skupnosti, so meje teh območij informativne.
Purpose: Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij v Sloveniji, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju narave. Zavarovana območja se po Zakonu o ohranjanju narave delijo na ožja zavarovana območja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) in širša zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park). Območja zavarovana s predpisi lokalnih skupnosti so informativnega značaja.
Supplemental Information: Podatkovni niz zavarovanih območij narave se uporablja za izvajanje ukrepov ohranjanja narave, kot podlaga za načrtovanje in odločanje v prostoru ter pri izvajanju ukrepov drugih sektorjev. Ker Agencija RS za okolje po nobenem predpisu ni dolžna voditi registra območij zavarovanih na nivoju lokalnih skupnosti, so meje teh območij informativne. Za prikaz vseh podatkov o zavarovanih območjih je treba uporabiti podatkovne nize - poligone, točke in conacija. Pozicijska natančnost je odvisna od grafične podlage, s katere je bil zajet podatek. Merila grafičnih podlag se gibljejo od 1:50 000 - 1:5000, izjemoma celo več. Pozicijska natančnost je odvisna od grafične podlage, s katere je bil zajet podatek. Merila grafičnih podlag se gibljejo od 1:50 000 - 1:5000, izjemoma celo več. Za prikaz vseh podatkov o zavarovanih območjih je treba uporabiti podatkovne nize - poligone, točke in conacija.
Other Citation Details: Zavarovana območja (točke), MOP - Agencija RS za okolje, datum veljavnosti v metapodatku
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Urša Mežan
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Position: višja svetovalka III
Contact Address:
Address Type: physical address
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: + 386 1 2804018
Contact Facsimile Telephone: + 386 1 2804025
Hours: 8.30 - 14.30
Contact Electronic Mail Address: ursa.mezan@gov.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: zavarovano območje, varstvo narave, ohranjanje narave, protected area, nature protection, nature conservation
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Test kakovosti še ni opravljen.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address Type: mailing address
City: LJubljana
State or Province: REQUIRED: The state or province of the address.
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 2804018
Contact Position: višja svetovalka III
Contact Facsimile Telephone: +386 1 2804025
Contact Person Primary:
Contact Person: Urša Mežan
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Hours: 8.30 - 14.30
Metadata Date: 20100517
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B76389B31-FCC0-4844-8BFA-D7E73301E960%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.