Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971–2000


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta prikazuje padavinske značilnosti podnebja Slovenije. Izmerjena višina padavin je korigirana s hitrostjo vetra, ker je merjena višina padavin na določenih lokacijah podcenjena zaradi močnega vetra.Karto smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki smo izračunali vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Najmanj je karta natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi malo merilnih postaj Za prostorsko interpolacijo smo uporabili podatke slovenskih meteoroloških postaj in obmejnih postaj Italije, Avstrije in Hrvaške. Prostorsko porazdelitev smo zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, glede na napake in reprezentativnost meritev, gostoto mreže in ustreznost modela za interpolacijo, je ločljivost izdelanih kart 1 do 2 km.
Purpose: Prostorski prikaz povprečne korigirane letne vsote padavin v Sloveniji; povprečje je za obdobje 1971–2000. Vrednosti so v mm.
Supplemental Information: Karto smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki smo izračunali vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Najmanj je karta natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi malo merilnih postaj Za prostorsko interpolacijo smo uporabili podatke slovenskih meteoroloških postaj in obmejnih postaj Italije, Avstrije in Hrvaške. Prostorsko porazdelitev smo zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, glede na napake in reprezentativnost meritev, gostoto mreže in ustreznost modela za interpolacijo, je ločljivost izdelanih kart 1 do 2 km.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Contact Address:
Address Type: Poštni naslov
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Ljubljana
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: padavine
Theme Keyword: dež
Theme Keyword: korigirane padavine
Theme Keyword: obdobje 1971–2000
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Pomenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveriti usklajenost s podatkovnim modelom. Rezultat: Podatkovni model v papirni obliki ne obstaja, priporoca se izdelava le-tega. Domenska skladnost :Podrobno navodilo: Preveriti zaloge možnih vrednosti v poljih : SP_MEJA, ZG_MEJA Strukturna skladnost: Podrobno navodilo: Preveriti skladnost tipa podatka s podatkovnim modelom. V kolikor podatkovni model ne obstaja je potrebno preveriti ali je struktura podatka optimalna (Npr. GRIDCODE ima v strukturi predvidenih 10 znakov, atribut je numericnega tipa in ima trenutno vrednosti od 1 do 13 (trenutno uporablja dva znaka). V tem primeru se priporoca skrajšanje širine stolpca na npr . 3 znake). Rezultat: Stolpec GRIDCODE ima v strukturi predvidenih 10 znakov, atribut je numericnega tipa in ima trenutno vrednosti od 1 do 13 (uporablja najvec dva znaka). V tem primeru se priporoca skrajšanje širine stolpca na npr. 3 znake). Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Se ne smejo prekrivati / Must Not Overlap : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultat: Brez pripomb Topološka skladnost :: Obmocja (poligoni) - Ne smejo imeti vrzeli / Must Not Have Gaps : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultat: Brez pripomb Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije, primer, ko manjka za 2,36 Ha površine karte padavin znotraj Slovenije. Osnovni test geometrije : Podrobno navodilo: V ArcMap s pomocjo skripte CheckGeometry preveriti osnovno strukturo geometrije. Poleg tega se še preveri število vozlov zaposamezni poligon s pomocjo SqlDeveloperja . Rezultat: Pri testu z ArcMap ni bilo napake. Spodaj je tabela z analizo števila vozlov in razdalje med njimi.
Completeness Report: Presežna vrednost : Podrobno navodilo: Preveriti število razredov. Rezultat: Brez pripomb Izostanek podatkov : Podrobno navodilo: Preveriti število razredov. Rezultat: Brez pripomb
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115;2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100714
Metadata Review Date: 20071016
Metadata Future Review Date: 2012116
Metadata Access Constraints: /
Metadata Use Constraints: /
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B819D1FD5-96FC-4A0F-AE48-5CD5589EFBBA%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.