Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Opozorilna karta poplav (Redka območja poplavljanja)
Namen: VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI. PRIMERNO ZA PREDSTAVITEV na kartah merila M 1:50.000 in manj natančno. PRIKAZANI SLOJI: Zelo redke poplave - povratna doba Q50 in več, Redke poplave - povratna doba Q10 do Q20, Pogoste poplave - povratna doba Q2 do Q5. Prikazani poligoni so opremljeni z OCENO ZANESLJIVOSTI (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka). Karta je "živa" saj se vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Tematska skupina
Tema: Okolje, Celinske vode
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-01-27
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 401361.239987
Južna meja : 30715.139936
Vzhodna meja : 624169.999955
Severna meja : 180393.399930
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.708542
Južna meja geografske širine: 45.409944
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.625611
Severna meja geografske širine: 46.767843
Pogled na obseg metapodatka
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: gauss_krueger_SLO
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B995DF61C-BE38-4628-908B-77E0E178A7C7%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.