Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Lokacije mobilne eko postaje


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatkovni niz prikazuje lokacije in obdobja meritev ter poročila o teh meritvah v različnih krajih z mobilno eko-meteorološko postajo
Purpose: Podatki oziroma poročila na osnovi meritev v krajših obdobjih (enega do nekaj mesecev) prikazujejo stanje onesnaženosti zraka v krajih, kjer nimamo stalnih meritev.
Supplemental Information: Meritve z mobilno postajo se izvajajo na iniciativo Agencije RS za okolje ali pa občinskih služb za ekologijo.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Person: Tanja Bolte
Contact Position: vodja sektorja za kakovost zraka
Contact Voice Telephone: +386 1 4784036
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784052
Contact Electronic Mail Address: tanja.bolte@gov.si
Hours: 8.00 - 14.30
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Keywords:
Theme:
Theme Keyword: kakovost zraka
Theme Keyword: onesnaženost zraka
Theme Keyword: žveplov dioksid
Theme Keyword: dušikovi oksidi
Theme Keyword: ozon
Theme Keyword: delci PM10
Theme Keyword: ogljikov monoksid
Theme Keyword: BTX
Theme Keyword: temperatura zraka
Theme Keyword: relativna vlaga zraga
Theme Keyword: hitrost vetra
Theme Keyword: smer vetra
Theme Keyword: sončno sevanje
Theme Keyword: koncentracija
Theme Keyword: onesnaževalo
Place:
Place Keyword: Slovenija
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, geografske informacije - metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Tanja Bolte
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: REQUIRED: The mailing and/or physical address for the organization or individual.
City: REQUIRED: The city of the address.
State or Province: REQUIRED: The state or province of the address.
Postal Code: REQUIRED: The ZIP or other postal code of the address.
Contact Voice Telephone: +386 1 4784036
Contact Position: vodja sektorja za kakovost zraka
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784052
Contact Electronic Mail Address: tanja.bolte@gov.si
Hours: 8.00 - 14.30
Metadata Date: 20071212
Metadata Future Review Date: 20071214
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA3DBBBE6-92D6-41B3-A080-51F7D287E65A%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.