Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni 1971/1972–2000/2001


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta prikazuje podnebne značilnosti Slovenije z vidika snežne odeje.Karta je narejena na podlagi tridesetletnih povprečij za referenčno obdobje od zime 1971/1972 do zime 2000/2001. Leto je v tem primeru sezona, ki se začne s 1. julijem in konča s 30. junijem naslednjega leta. Karte smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije, pri čemer smo upoštevali odvisnost od geografskih spremenljivk. Vrednosti v vsaki mrežni točki smo izračunali na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, ter geografskih spremenljivk v teh točkah. Na nadmorskih višinah nad 1000 m imamo zelo malo merilnih postaj, zato je na teh višinah karta manj natančna. Večja odstopanja od prikazanega na karti lahko pričakujemo tudi na zelo strmih skalnih pobočjih gora, ter na vrhovih in grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom. Karta je bila računana na podlagi reliefa z ločljivostjo 100 x 100 m. Na ta način smo lahko v končno polje meteorološke spremenljivke zajeli variabilnost kot posledico razgibanega reliefa. Končna ločljivost pa je glede na gostoto in reprezentativnost postaj med 1 in 2 km.
Purpose: Prostorski prikaz povprečne skupne višine novozapadlega snega v sezoni v Sloveniji; povprečje je za obdobje 1971/1972–2000/2001. Vrednosti so v cm.
Supplemental Information: Karta je narejena na podlagi tridesetletnih povprečij za referenčno obdobje od zime 1971/1972 do zime 2000/2001. Leto je v tem primeru sezona, ki se začne s 1. julijem in konča s 30. junijem naslednjega leta. Karte smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije, pri čemer smo upoštevali odvisnost od geografskih spremenljivk. Vrednosti v vsaki mrežni točki smo izračunali na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, ter geografskih spremenljivk v teh točkah. Na nadmorskih višinah nad 1000 m imamo zelo malo merilnih postaj, zato je na teh višinah karta manj natančna. Večja odstopanja od prikazanega na karti lahko pričakujemo tudi na zelo strmih skalnih pobočjih gora, ter na vrhovih in grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom. Karta je bila računana na podlagi reliefa z ločljivostjo 100 x 100 m. Na ta način smo lahko v končno polje meteorološke spremenljivke zajeli variabilnost kot posledico razgibanega reliefa. Končna ločljivost pa je glede na gostoto in reprezentativnost postaj med 1 in 2 km.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Contact Address:
Address Type: Poštni naslov
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Ljubljana
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: padavine
Theme Keyword: novozapadli sneg
Theme Keyword: sezona 1971/1972–2000/2001
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20090112
Metadata Future Review Date: 2012116
Metadata Access Constraints: /
Metadata Use Constraints: /
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA47928E5-F38B-499D-8839-35DABE602184%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.