Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Vodna telesa podzemne vode


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Vodna telesa podzemne vode predstavljajo reprezentativne enote za opredelitev količinskega in kemijskega stanja teles podzemne vode RS, za oceno tveganja in za izpopolnjevanje in dosego okoljskih ciljev , ki jih predpisuje Vodna direktiva. VTPodV so osnova oblikovanju operativnega in nadzortnega monitoringa ter načrtovanju zaščitnih ukrepov.Določitev vodnih teles (in s tem podatkovni sloj) se spremeni, če je to potrebno zaradi zaneslivejšega ugotavljanja stanja podzemnih vod in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev.
Purpose: Vodno telo podzemne vode (VTPodV) je razločna prostornina podzemne vode v vodonosniku ali več vodonosnikih. Določitev vodnih teles podzemne vode je bilo izvedeno po Pravilniku o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 65/03 in 63/05). Podatkovni sloj vsebuje geografske meje določenih vodnih teles z opisi njihovih osnovnih značilnosti.
Supplemental Information: Določitev vodnih teles (in s tem podatkovni sloj) se spremeni, če je to potrebno zaradi zaneslivejšega ugotavljanja stanja podzemnih vod in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Souvent
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Position: hidrolog II
Contact Address:
Address Type: physical address
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
State or Province: SI-
Postal Code: 1000
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4539
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4050
Contact Electronic Mail Address: petra.souvent@gov.si
Hours: V uradnih urah Agencije RS za okolje.
Contact Instructions: Zaželeno kontaktiranje preko elektronske pošte.
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: Vodno telo, podzemna voda, podtalnica, hidrogeologija, vodonosnik
Place:
Place Keyword: Slovenija
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIS EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address Type: physical address
City: Ljubljana
State or Province: SI
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4539
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Souvent
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Position: hidrolog II
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4050
Contact Electronic Mail Address: petra.souvent@gov.si
Hours: V uradnih urah Agencije RS za okolje.
Contact Instructions: Zaželeno kontaktiranje preko elektronske pošte.
Metadata Date: 20100302
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB879E449-1A6A-42BE-83C4-3BA27D6EDC72%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.