Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Največja 48-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000
Namen: Karta prikazuje največjo 48-urno višino padavin s povratno dobo 50 let v obdobju 1961-2000 v Sloveniji; namenjena je javnosti, domači in mednarodni, kot informacija ali pa kot podlaga za nadaljnje delo v klimatologiji, hidrologiji, geografiji...
Ključne besede podnebje, klimatologija, klima, padavine, fizična geografija
GEMET besednjak GEneral Multilingual Environmental Thesaurus
Vir podatka: Agencija RS za okolje.
Omejitev uporabe zbirke: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Ni omejitev.</SPAN></P></DIV></DIV>
Enolična oznaka podatkovnega niza: {10B851FE-1C07-4B3A-B924-22B24E50FDD7}
Tematska skupina
Tema: Klimatologija/Meteorologija/Atmosfera
Informacije o kontaktu
Kontaktna oseba: mag. Mojca Dolinar
Organizacija: Agencija RS za okolje
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 1 478 4088
Kontaktni čas: 9-12
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2012-04-12
Organizacija: Agencija RS za okolje
Kontaktna oseba: Mateja Nadbath
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Elektronska pošta: mateja.nadbath@gov.si
Telefon: +386 1 478 4467
Kontaktni čas: 9-12
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 375200.000303
Južna meja : 30900.000107
Vzhodna meja : 623000.000003
Severna meja : 193300.000307
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.36287
Južna meja geografske širine: 45.411137
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.613508
Severna meja geografske širine: 46.883785
Pogled na obseg metapodatka
Dodatne informacije
Dodatna informacija: Karto smo izdelali z metodo optimalne prostorske interpolacije. V vsaki mrežni točki smo izračunali vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Najmanj je karta natančna na nadmorskih višinah nad 1000 m zaradi malo merilnih postaj Za prostorsko interpolacijo smo uporabili podatke slovenskih meteoroloških postaj in obmejnih postaj Italije, Avstrije in Hrvaške. Prostorsko porazdelitev vrednosti spremenljivk vezanih na padavine v Sloveniji smo zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, medtem ko je končna ločljivost kart od 1 do 2 km.
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: D48_Slovenia_TM
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BBBA3010E-8356-467A-919E-1BCA7E335B93%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.