Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Opozorilna karta poplav (Pogosta območja poplavljanja)
Namen: VELJA: Kjer poplavno območje NI označeno NE pomeni, da na tem območju možnosti poplav NI. PRIMERNO ZA PREDSTAVITEV na kartah merila M 1:50.000 in manj natančno. PRIKAZANI SLOJI: Zelo redke poplave - povratna doba Q50 in več, Redke poplave - povratna doba Q10 do Q20, Pogoste poplave - povratna doba Q2 do Q5. Prikazani poligoni so opremljeni z OCENO ZANESLJIVOSTI (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka). Karta je "živa" saj se vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.
Vir podatka: MOP - Agencija RS za okolje
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Tematska skupina
Tema: Okolje, Celinske vode
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2011-01-27
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 400756.000015
Južna meja : 43166.779940
Vzhodna meja : 598758.770053
Severna meja : 163431.000008
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.704273
Južna meja geografske širine: 45.525955
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.289393
Severna meja geografske širine: 46.615223
Pogled na obseg metapodatka
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: gauss_krueger_SLO
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC9F5D0CE-82C4-429A-AEDA-F2A13D34C3CD%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.