Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Povprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/1972–2000/2001


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb.Karta prostorske porazdelitve povprečnega trajanja ogrevalne sezone je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje začetka in konca ogrevalne sezone v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.Trajanje ogrevalne sezone je število vseh dni med začetkom in koncem ogrevalne sezone. Začetek ogrevalne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan ogrevalne sezone. Ogrevalna sezona se konča, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri zadnjič v sezoni tri dni zapored večja od 12 °C, tretji dan je konec ogrevalne sezone, naslednji dan, to je četrti, je že izven ogrevalne sezone. Začetek in konec ogrevalne sezone je izračunan za vsako sezono posebej, nato je za vsa obravnavna leta izračunano povprečje posebej za začetek in posebej za konec ogrevalne sezone.
Supplemental Information: Karta prostorske porazdelitve povprečnega trajanja ogrevalne sezone je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje začetka in konca ogrevalne sezone v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km. Trajanje ogrevalne sezone je število vseh dni med začetkom in koncem ogrevalne sezone. Začetek ogrevalne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan ogrevalne sezone. Ogrevalna sezona se konča, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri zadnjič v sezoni tri dni zapored večja od 12 °C, tretji dan je konec ogrevalne sezone, naslednji dan, to je četrti, je že izven ogrevalne sezone. Začetek in konec ogrevalne sezone je izračunan za vsako sezono posebej, nato je za vsa obravnavna leta izračunano povprečje posebej za začetek in posebej za konec ogrevalne sezone.
Purpose: Prostorski prikaz povprečnega trajanja ogrevalne sezone v Sloveniji; povprečje je za obdobje 1971/1972–2000/2001. Vrednosti so število dni.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
Address: Vojkova 1 b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: temperatura zraka
Theme Keyword: ogrevalna sezona
Theme Keyword: obdobje 1971/1972–2000/2001
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20101215
Metadata Review Date: 20090107
Metadata Future Review Date: 20121116
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BCF2819D8-7A70-4AF8-8975-0EF1C21C7639%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.