Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Osnovne informacije
Naslov: Povprečna junijska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Namen: Karta prikazuje temperaturne značilnosti podnebja Slovenije, v obdobju 1971–2000; namenjena je javnosti, domači in mednarodni, kot informacija ali pa kot podlaga za nadaljnje delo v klimatologiji, geografiji...
Ključne besede podnebje, klimatologija, klima, temperatura zraka, fizična geografija
GEMET besednjak GEneral Multilingual Environmental Thesaurus
Vir podatka: Agencija RS za okolje.
Omejitev uporabe zbirke: Ni omejitev.
Enolična oznaka podatkovnega niza: {10B851FE-1C07-4B3A-B924-22B24E50FDD7}
Tematska skupina
Tema: Klimatologija/Meteorologija/Atmosfera
Informacije o kontaktu
Kontaktna oseba: mag. Mojca Dolinar
Organizacija: Agencija RS za okolje
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Elektronska pošta: m.dolinar@gov.si
Telefon: +386 1 478 4088
Kontaktni čas: 9-12
Metapodatkovne informacije
Datum izdelave metapodatka: 2012-01-31
Organizacija: Agencija RS za okolje
Kontaktna oseba: Mateja Nadbath
Položaj kontaktne osebe: meteorolog I
Naslov: Vojkova 1b
Mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Elektronska pošta: mateja.nadbath@gov.si
Telefon: +386 1 478 4467
Kontaktni čas: 9-12
Meja območja zbirke podatkov
Meja območja v metrih (Gauss Krueger)
Zahodna meja : 375218.307734
Južna meja : 30941.015625
Vzhodna meja : 622980.493164
Severna meja : 193279.633236
Meja območja v decimalnih stopinjah
Zahodna meja geografske dolžine: 13.362870
Južna meja geografske širine: 45.411868
Vzhodna meja geografske dolžine: 16.613508
Severna meja geografske širine: 46.883785
Pogled na obseg metapodatka
Dodatne informacije
Dodatna informacija: Karta prostorske porazdelitve temperature zraka je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperature zraka v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Informacija o referenčnem sistemu
Ime referenčnega sistema: Bessel_1841_Transverse_Mercator
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD0323CBD-7515-4482-A00F-DC5B655A9ED9%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.