Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Prikaz hidrogeoloških enot po IAH klasifikaciji, kjer je težišče v prvi vrsti na tipu poroznosti in obsežnosti in v drugi vrsti na izdatnosti vodonosnikov.Karta je bila izdelana z namenom pridobiti podlago za izdelavo Karte vodonosnikov v merilu 1:250.000 ter kot pomoč pri strategiji izrabe podzemne vode ter zaščite in upravljanja z viri pitne in tehnološke vode.
Purpose: Litološke enote Geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 so bile razdeljene na osnovi njihovih hidrogeoloških lastnostih v določene razrede skladno s priporočili IAH klasifikacije. IAH klasifikacija razvršča vodonosnike in ostale hidrogeološke enote glede na tip poroznosti (medzrnska in razpoklinska ali kraška), glede na obširnost (obširni, lokalni, manjši) in glede na izdatnost (srednja do visoka izdatnost, nizka do srednja izdatnost, spremenljiva (nizka/visoka), lokalni in omejeni viri podzemne vode, brez pomembnih virov podzemne vode).
Supplemental Information: Karta je bila izdelana z namenom pridobiti podlago za izdelavo Karte vodonosnikov v merilu 1:250.000 ter kot pomoč pri strategiji izrabe podzemne vode ter zaščite in upravljanja z viri pitne in tehnološke vode.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Souvent
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 1 4784539
Contact Electronic Mail Address: petra.souvent@gov.si
Contact Position: hidrolog II
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
State or Province: SI
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Hours: V času uradnih ur Agencije RS za okolje
Contact Instructions: Želeno kontaktiranje preko elektronske pošte
Keywords:
Theme:
Theme Keyword: hidrogeologija, karta, vodonosnik, IAH
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIS EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
City: Ljubljana
State or Province: SI
Postal Code: 10000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784539
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Souvent
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Position: hidrolog II
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.souvent@gov.si
Hours: V uradnih urah Agencije RS za okolje
Contact Instructions: Želeno kontaktiranje preko elektronske pošte
Metadata Date: 20100310
Metadata Review Date: 20070914
Metadata Future Review Date: 20080914
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD0A9674F-16B8-45A1-9E30-34B00F3A1C45%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.