Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta prikazuje temperaturne značilnosti podnebja Slovenije. Karta prostorske porazdelitve temperature zraka je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperature zraka v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Supplemental Information: Karta prostorske porazdelitve temperature zraka je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperature zraka v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.
Purpose: Prostorski prikaz povprečne letne temperature zraka v Slovenijji; povprečje je za obdobje 1971–2000. Vrednosti so v °C.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
Address: Vojkova 1 b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: temperatura zraka
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Domenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveri polja KLIMA_RAZ, SP_MEJA, ZG_MEJA. Rezultat: Ustrezno Topološka skladnost : Območja (poligon) - Se ne smejo prekrivati / Must Not Overlap, Rezultat: Poligini se med seboj ne prekrivajo in nimajo lukenj (gapov) Osnovni test geometrije, Rezultat: Ni najdenih napak. Topološka skladnost :: Območja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By, Podrobno navodilo: Ali so območja znotraj SLO? Rezultat: Meja klimatskih pasov ni usklajena z državno mejo (GURS.DRZAVNA_MEJA)
Completeness Report: /
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100714
Metadata Review Date: 20071016
Metadata Future Review Date: 20121116
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD9EA365B-C202-43DF-A409-879DA57E9970%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.