Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Vodna telesa površinskih voda (linija)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni pregledu vodnih teles, grafični predstavitvi vodnih teles površinskih voda, prostorskim analizam. Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za potrebe digitalne kartografije. Vodna telesa so razdeljena glede na tip in vrsto. Tip vodnega telesa je definiran glede na hidroekoregije in velikost pispevne površine. Vrsta vodnega telesa je definirana glede na kategorijo površinske vode (river, lake, coastal water, umetno vodno telo, močno preoblikovano vodno telo, kandidat za močno preoblikovano vodno telo).
Purpose: Evidenca obsega seznam vodnih teles površinskih voda po Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Vsako vodno telo v evidenci predstavlja zapis, ki ga sestavljajo šifra vodnega telesa, ime povodja ali porečja, kamor spada vodno telo, ime vodotoka, kateremu priprada vodno telo, ime vodnega telesa, vrsta in tip vodnega telesa.
Supplemental Information: Vodna telesa so razdeljena glede na tip in vrsto. Tip vodnega telesa je definiran glede na hidroekoregije in velikost pispevne površine. Vrsta vodnega telesa je definirana glede na kategorijo površinske vode (river, lake, coastal water, umetno vodno telo, močno preoblikovano vodno telo, kandidat za močno preoblikovano vodno telo).
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: voda
Theme Keyword: površinska voda
Theme Keyword: vodno telo
Theme Keyword: vodno telo površinskih voda
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Domenska skladnost : Podrobno navodilo: V Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06) so določena imena vodnih teles, šifre vodnih teles, povodja in porečja, kamor spadajo vodna telesa, površinska voda, ki ji vodno telo pripada, vrsta in razvrstitev v tip. Preveri se, če so atributi skladni z omenjenim pravilnikom oz. če pripadajo definiranemu naboru vrednosti. Rezultati testa: Atributi pripadajo definiranemu naboru vrednosti. Osnovni test geometrije : Podrobno navodilo: Osnovni test geometrije naredimo v ArcMap s pomočjo skripte CheckGeometry. Rezultati testa: VT Jezerski Obrh in kMPVT Soča Soške elektrarne imata napako "self-intersect". Kontrola vozlov: največja razdalja med vozli je 287,88 metrov, najmanjša pa 12,14 metrov. Topološka skladnost :: Linija (line) - Se ne sme prekrivati / Must Not Overlap : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: S topološko kontrolo v ArcMap ni bilo odkritih napak. Topološka skladnost :: Linija (line) - Se ne sme sekati / Must Not Intersect : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: S topološko kontrolo v ArcMap ni bilo odkritih napak. Topološka skladnost :: Linija (line) - Se mora prekrivati z objektom iz / Must Be Covered By Feature Class Of Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: V 426 segmentih se ne prekriva s slojem rek GURS_DTK25. Topološka skladnost :: Linija (line) - Ne sme prekrivati sama sebe / Must Not Self Overlap: Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: S topološko kontrolo v ArcMap ni bilo odkritih napak. Topološka skladnost :: Linija (line) - Se ne sekati sama sebe / Must Not Self Intersect : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: S topološko kontrolo v ArcMap ni bilo odkritih napak. Topološka skladnost :: Linija (line) - Mora biti iz enega kosa / Must Be Single Part : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati testa: S topološko kontrolo v ArcMap so bile odkrite 4 napake.
Completeness Report: Presežna vrednost: Podrobno navodilo: Potrebno je preveriti ali se število vodnih teles ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Prešteje se vodna telesa navedena v pravilniku in vodna telesa v podatkih. Presežek podatkov zabeležimo. Rezultati testa: Ni presežnih vrednosti. Število vodnih teles se ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku. Izostanek podatkov : Podrobno navodilo: Potrebno je preveriti ali se število vodnih teles ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Prešteje se vodna telesa navedena v pravilniku in vodna telesa v podatkih. Izostanek podatkov zabeležimo. Rezultati testa: Ni izostanka podatkov. Število vodnih teles se ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku. Časovna veljavnost : Podrobno navodilo: Preverimo, ali se zapisani podatki nanašajo na referenčno leto oz. na leto, ko je začel veljati Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Rezultati testa: Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Hours: 10:00-12:00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20070913
Metadata Future Review Date: december 2007
Metadata Time Convention: local time
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BDBC58E64-8EC9-4A05-A5E4-579C3501E2B2%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.