Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Vplivna območja kopalnih voda


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatkovni niz prikazuje vplivna območja kopalnih voda po Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Vplivna območja so določena na podlagi kriterijev iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07. Za vplivna območja kopalnih voda so skladno z navedenima predpisoma določene posebne zahteve glede odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Purpose: Podatki so namenjeni državi in lokalnim skupnostim kot podlaga za izvajanje ukrepov na področju upravljanja kopalnih voda ali izvajanje drugih nalog upravljanja voda, za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ali na izdajo okoljevarstvenih dovoljenj. Podatki so namenjeni tudi javnosti, kot informacija, kje se nahajajo vplivna območja kopalnih voda.
Supplemental Information: Podatkovna baza je predvsem uporabna kot podlaga za ugotavljanje, kje se nahajajo vplivna območja kopalnih voda, kjer lahko izvajanje človekovih dejavnosti vpliva na kakovost kopalne vode in torej lahko predstavlja vir tveganja za zdravje kopalcev. Podatki so/bodo uporabljeni: - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Sveta 76/160/EGS - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES, - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES, - kot vir podatkov za državo in lokalne skupnosti pri izvajanju nalog na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda, - kot vir podatkov za namene prostorskega načrtovanja, za namene načrtovanja upravljanja voda, za odločanje v postopkih izdaje vodnih in okoljevarstvenih dovoljenj, - kot vir podatkov za državo in lokalne skupnosti za načrtovanje potreb, stroškov in terminskih načrtov opremljanja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode, - kot sekundarna uporaba za vse namene načrtovanja potreb, stroškov in terminskih načrtov opremljanja območij poselitve s komunalno infrastrukturo, - kot informacija javnosti kje na območju Republike Slovenije se nahajajo vplivna območja kopalnih voda.
Other Citation Details: Vplivna območja kopalnih voda, Slovenija, MOP, 2008
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: mag. Mateja Poje
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4148
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4050
Contact Electronic Mail Address: mateja.poje@gov.si
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.
Theme Keyword: vplivno območje
Theme Keyword: vplivno območje kopalne vode
Theme Keyword: kopalna voda
Theme Keyword: kopalno območje
Theme Keyword: naravno kopališče
Place:
Place Keyword: Slovenija
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005; Geografske informacije-Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO-2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Maja Kregar
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije
Contact Address:
City: Ljubljana
State or Province: /
Postal Code: 1000
Address: Hajdrihova 28c
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 477 5303
Contact Facsimile Telephone: +386 1 426 4162
Contact Electronic Mail Address: maja.kregar@izvrs.si
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20080724
Metadata Future Review Date: po potrebi
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BE719E3D3-EF71-407E-92CC-A1642717C76E%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.