Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Vodna telesa površinskih voda (prispevno območje)


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni pregledu prispevnih površin vodnih teles, grafični predstavitvi vodnih teles površinskih voda s prispevnimi površinami, prostorskim analizam. Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za potrebe digitalne kartografije.
Purpose: Evidenca obsega seznam pripsevnih površin vodnih teles površinskih voda po Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Vsako pripsevno površino vodnega telesa v evidenci predstavlja zapis, ki ga sestavljajo šifra vodnega telesa, ime povodja ali porečja, kamor spada vodno telo, ime vodotoka, površinske vode (morje) ali jezera kateremu priprada vodno telo, ime vodnega telesa, vrsta in tip vodnega telesa.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Hours: 10:00-12:00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword: voda
Theme Keyword: površinska voda
Theme Keyword: vodno telo
Theme Keyword: vodno telo površinskih voda
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: prispevno območje
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Domenska skladnost : Podrobno navodilo: V Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06) so določena imena vodnih teles, šifre vodnih teles, povodja in porečja, kamor spadajo vodna telesa, površinska voda, ki ji vodno telo pripada, vrsta in razvrstitev v tip. Preveri se, če so atributi skladni z omenjenim pravilnikom oz. če pripadajo definiranemu naboru vrednosti. Rezultati kontrole: Atributi pripadajo definiranemu naboru vrednosti. Osnovni test geometrije : Podrobno navodilo: Osnovni test geometrije naredimo v ArcMap s pomočjo skripte CheckGeometry. Rezultati kontrole: Z osnovnim testom geometrije v ArcMap ni bilo odkritih nepravilnosti. Kontrola vozlov: največja razdalja med vozli je 406,72 metrov, najmanjša pa 23,54 metrov. Topološka skladnost :: Območja (poligon) - Se ne smejo prekrivati / Must Not Overlap : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati kontrole: S topološko kontrolo v ArcMap je bila najdena 1 napaka. Topološka skladnost :: Območja (poligoni) - Ne smejo imeti vrzeli / Must Not Have Gaps : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Rezultati kontrole: S topološko kontrolo v ArcMap je bilo odkritih 15 napak.
Completeness Report: Presežna vrednost : Podrobno navodilo: Potrebno je preveriti ali se število prispevnih območij vodnih teles ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Prešteje se vodna telesa navedena v pravilniku in prispevna območja vodnih teles v podatkih. Presežek podatkov zabeležimo. Rezučtati kontrole: Ni presežnih vrednosti. Število prispevnih območij vodnih teles se ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku. Izostanek podatkov : Podrobno navodilo: Potrebno je preveriti ali se število prispevnih območij vodnih teles ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Prešteje se vodna telesa navedena v pravilniku in prispevna območja vodnih teles v podatkih. Izostanek podatkov zabeležimo. Rezultati kontrole: Ni izostanka podatkov. Število prispevnih območij vodnih teles se ujema z vodnimi telesi, opredeljenimi v Pravilniku. Časovna veljavnost : Podrobno navodilo: Preverimo, ali se zapisani podatki nanašajo na referenčno leto oz. na leto, ko je začel veljati Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 26/06). Rezultati kontrole: Ni ugotovljenih nepravilnosti.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Address:
Address: Vojkova 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784184
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784050
Contact Electronic Mail Address: petra.krsnik@gov.si
Contact Person Primary:
Contact Person: Petra Krsnik
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Hours: 10:00-12:00
Metadata Date: 20100702
Metadata Review Date: 20070913
Metadata Future Review Date: december 2007
Metadata Time Convention: local time
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFA0E966B-C496-473F-B7A4-FAA792CD75DE%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.