Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Območja pomembnega vpliva poplav


FGDC Metadata

Description:
Abstract: V skladu s poplavno EU direktivo smo morali v Republiki Sloveniji določiti območja pomembnega vpliva poplav. Konec meseca julija 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog območij pomembnega vpliva poplav, ki je vključeval 56 območij. V mesecih juliju, avgustu in septembru 2012 je potekalo posvetovanje z javnostmi, v okviru katerega je prispelo cca 50 predlogov lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti. Na podlagi temeljito pregledanih ter obdelanih predlogov in na podlagi kriterijev iz poplavne direktive je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj tudi izločilo. Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.
Language of Dataset: sl
Supplemental Information: Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.
Other Citation Details: V skladu s poplavno EU direktivo smo morali v Republiki Sloveniji določiti območja pomembnega vpliva poplav. Konec meseca julija 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog območij pomembnega vpliva poplav, ki je vključeval 56 območij. V mesecih juliju, avgustu in septembru 2012 je potekalo posvetovanje z javnostmi, v okviru katerega je prispelo cca 50 predlogov lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti. Na podlagi temeljito pregledanih ter obdelanih predlogov in na podlagi kriterijev iz poplavne direktive je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj tudi izločilo. Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mladen Ajdič
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Contact Position: razvojni sodelavec
Contact Address:
Address Type: Hajdrihova ulica 28c
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: 00386 1 47 75 312
Contact Facsimile Telephone: 00386 1 42 64 162
Contact Electronic Mail Address: mladen.ajdic@izvrs.si
Hours: 8:30-14:00
Contact Instructions: Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A), Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007)
Keywords:
Theme:
Theme Keyword: hidrološko-hidravlična študija
Theme Keyword: poplavna nevarnost
Theme Keyword: območja
Theme Keyword: razredi globin
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.
Completeness Report: V skladu s poplavno EU direktivo smo morali v Republiki Sloveniji določiti območja pomembnega vpliva poplav. Konec meseca julija 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo predlog območij pomembnega vpliva poplav, ki je vključeval 56 območij. V mesecih juliju, avgustu in septembru 2012 je potekalo posvetovanje z javnostmi, v okviru katerega je prispelo cca 50 predlogov lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti. Na podlagi temeljito pregledanih ter obdelanih predlogov in na podlagi kriterijev iz poplavne direktive je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj tudi izločilo. Končni nabor območij pomembnega vpliva poplav tako vključuje 61 območij v Republiki Sloveniji, za katera lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da so glede na kriterije iz poplavne direktive (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) najbolj poplavno ogrožena v RS.
Metadata Reference Information:
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Blažo Đurović
Contact Organization: Inštitut za vode Republike Slovenije, Sektor za celinske vode, Oddelek za urejanje voda
Contact Position: vodja oddelka
Contact Voice Telephone: 00386 1 47 75 363
Contact Facsimile Telephone: 00386 1 42 64 162
Contact Electronic Mail Address: blazo.djurovic@izvrs.si
Hours: 8:30-14:00
Metadata Date: 20130614
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFC30D3FB-FAC2-4302-AB44-68B7C0DF2300%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.