Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/1972–2000/2001


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb.Karta prostorske porazdelitve povprečnega temperaturnega primanjkljaja je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperaturnega primanjkljaja v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km.Temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota vseh razlik med notranjo temperaturo (20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperature zraka v ogrevalni sezoni. Vrednosti celic so izražene v Kdan.
Supplemental Information: Karta prostorske porazdelitve povprečnega temperaturnega primanjkljaja je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje vrednosti temperaturnega primanjkljaja v pravilni mreži z ločljivostjo 100 m x 100 m je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva povezanost obravnavane spremenljivke z nadmorsko višino in preko izbrane okolice upošteva tudi vpliv mikrolokacije. Zaradi majhne gostote mreže opazovanj, je vpliv mikrolokacije možno upoštevati le v manjši meri. Končna ločljivost karte je od 1 do 2 km. Temperaturni primanjkljaj je definiran kot vsota vseh razlik med notranjo temperaturo (20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperature zraka v ogrevalni sezoni. Vrednosti celic so izražene v Kdan.
Purpose: Prostorski prikaz povprečnega temperaturnega primanjkljaja v Sloveniji; povprečje je za obdobje 1971/1972–2000/2001. Vrednosti so v Kdan.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Mojca Dolinar
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
Address: Vojkova 1 b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenia
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4088
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: m.dolinar@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: Gemet
Theme Keyword: klima
Theme Keyword: podnebje
Theme Keyword: klimatologija
Theme Keyword: meteorologija
Theme Keyword: vremenoslovje
Theme Keyword: temperatura zraka
Theme Keyword: temperaturni primanjkljaj
Theme Keyword: obdobje 1971/1972–2000/2001
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Topološka skladnost :: Obmocja (poligon) - Morajo biti pokriti z / Must Be Covered By : Podrobno navodilo: Topološko kontrolo naredimo z ArcMap. Preverimo, ali so vsi poligoni znotraj državne meje. Rezultat: Del poligonov sega peko državne meje, del pa ni v obsegu Slovenije.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Mateja Nadbath
Contact Organization: MOP Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: poštni naslov
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Ljubljana
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4467
Contact Facsimile Telephone: +386 1 478 4052
Contact Electronic Mail Address: mateja.nadbath@gov.si
Hours: 10.00-12.00
Metadata Date: 20100302
Metadata Review Date: 20090107
Metadata Future Review Date: 20121116
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFD42B113-E181-4630-9903-711D22AFD203%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.