Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Oddelki urada za upravljanje z vodami ARSO


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Meje tega sloja določajo območja delovanja in pristojnosti posameznih oddelkov Urada za upravljanje z vodami ARSO.
Purpose: Prostorski sloj določa meje oddelkov Urada za upravljanje z vodami Agencije RS za okolje. Meje so določene po Uredbi o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (Uradni list RS, št. 24/2003). Meje niso administrativne narave, temveč so določene po mejah porečij in povodij. Hkrati te meje določajo tudi območja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Globokar Tomaž
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Position: Sekretar
Contact Address:
Address: Vojkova cesta 1b
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 4784407
Contact Facsimile Telephone: +386 1 4784049
Contact Electronic Mail Address: tomaz.globokar@gov.si
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.
Theme Keyword: vodnogospodarska območja, gopodarske javne službe, oddelki Urada za upravljenje z vodami
Place:
Place Keyword: Slovenija
Logical Consistency Report: Pomenska skladnost : Podrobno navodilo: Preveriti usklajenost s podatkovnim modelom Rezultata testa: Podatkovni model ne obstaja, priporoča se izdelava le-tega. Strukturna skladnost: Podrobno navodilo: Preveriti skladnost tipa podatka s podatkovnim modelom. V kolikor podatkovni model ne obstaja je potrebno preveriti ali je struktura podatka optimalna (Npr. IME_MM ima v strukturi predvidenih 254 znakov, najdaljše ime v tabeli pa ima 29 znakov. V tem primeru se priporoča skrajšanje širine stolpca na npr. 60 znakov). Razultat testa: Priporoča se skrajšava širine stolpca za sledeče atribute: -Povodje: s sedanjih 100 znakov na 50 znakov (najdaljše ime ima 25 znakov); -Porečje: s sedanjih 100 znakov na 60 znakov (najdaljše ime ima 31 znakov). Topološka skladnost: Podrobno navodilo: Topološko kontrolo narediti z ArcMap. Območja oddelkov Urada za upravljanje z vodami ARSO se ne smejo prekrivati, ne smejo imeti vrzeli. Meje območja morajo biti prekrite z mejo HGO 1.reda. Rezultat testa: Opomba: Meje oddelkov Urada za upravljanje z vodami ARSO se ne ujemajo z mejami porečij (HGO 1 reda). Topološka toleranca je bila 0,5 m. Pri ostalih topoloških testih ni bilo napak. Test geometrije: IME_ODD Število vozlov Obseg Metrov med vozli Oddelek za porečje reke Mure 6134 309797,69 50,51 Oddelek območja spodnje Save 7048 431414,41 61,21 Oddelek za porečje reke Drave 6227 405256,25 65,08 Oddelek povodja reke Soče 4861 354987,94 73,03 Oddelek območja Savinje 3830 343988,65 89,81 Oddelek povodja jadranskih rek z morjem 4205 395909,98 94,15 Oddelek območja zgornje Save 2965 306312,53 103,31 Oddelek območja srednje Save 2761 477420,48 172,92
Completeness Report: Št. oddelkov (8) se ujema z območji določenimi z Uredbo o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (URL RS, 42/2003).
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Muševič Maja
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
Address Type: REQUIRED: The mailing and/or physical address for the organization or individual.
City: REQUIRED: The city of the address.
State or Province: REQUIRED: The state or province of the address.
Postal Code: REQUIRED: The ZIP or other postal code of the address.
Contact Voice Telephone: +386 1 4784529
Contact Position: Podsekretarka
Contact Electronic Mail Address: maja.musevic@gov.si
Metadata Date: 20100714
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFD9E8040-2AC6-452E-B220-CC5A5E39CA62%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.