Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Raziskave onesnaženosti tal Slovenije


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatki so namenjeni pregledu stanja tal v Sloveniji in bodo podlaga kasnejšemu monitoringu tal. Meritve omogočajo ugotavljanje stanja, značilnega za tla.Raziskave onesnaženosti tal temeljijo na sistematičnem vzorčenju na mreži vzorčnih lokacij z resolucijo 8x8 km v splošnem in 4x4 km na ne-gozdnih površinah pod 600 m nadmorske višine. Gostejša mreža v velikosti 2x2 km je bila uporabljena v letih 1989 - 1995 in se uporablja za ranljive predele regij in občutljiva območja, kjer je onesnaženje zaradi znanih ali novo odkritih virov pričakovano.
Purpose: Evidenca obsega seznam merilnih mest v mreži projekta Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS). Lokacija merilnih mest je definirana s Gauß-Krügerjevimi koordinatami. Projekt poteka na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja, ki je bil na državni ravni sprejet v letu 1999 (NPVO, Ur. L. RS 83/99), in pa Resolucije Nacionalnega programa varstva okolja, sprejete v letu 2006 (ReNPVO, Ur. L. RS 2/06). Program postavlja cilje, smernice in strategijo za varstvo okolja in rabo naravnih virov za obdobje 10 let, razdeljeno na dve 5-letni periodi. Na področju tal so glavni cilji preprečevanje kemičnega onesnaževanja in fizikalne degradacije ter izvedba remediacij kjer je to potrebno in možno.
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: REQUIRED: Reference to a formally registered thesaurus or a similar authoritative source of theme keywords.
Theme Keyword: REQUIRED: Common-use word or phrase used to describe the subject of the data set.
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata
Metadata Standard Version: FGDC-STD-001-1998
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: REQUIRED: The person responsible for the metadata information.
Contact Organization: REQUIRED: The organization responsible for the metadata information.
Contact Address:
Address Type: REQUIRED: The mailing and/or physical address for the organization or individual.
City: REQUIRED: The city of the address.
State or Province: REQUIRED: The state or province of the address.
Postal Code: REQUIRED: The ZIP or other postal code of the address.
Contact Voice Telephone: REQUIRED: The telephone number by which individuals can speak to the organization or individual.
Metadata Date: 20100615
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BFFB654D1-E128-4791-AF18-730A51806D88%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.