Podatki za prenosIndustrijska odlagališča odpadkov (poligon)
Industrijska odlagališča (območje).