VirPorast snežne obtežbe z višino
Karta je podlaga nacionalnega dodatka k evropskim standardom za gradbene konstrukcije (EVROKOD 1) - Vplivi na konstrukcijeNa podlagi standardov EN 1991-1-3 smo se odločili, da zaradi primerljivosti rezultatov tudi za Slovenijo prikažemo prostorsko porazde...