VirSpremembe pokrovnosti tal med letoma 1995 in 2000
Za prouńćevanje sprememb v pokrovnosti tal.