VirAglomeracije (območja poselitve)
Podatki so namenjeni državi, javnosti in lokalnim skupnostim, da lahko na osnovi podatkov iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ugotovijo do kdaj mora biti območje, ki jih zanima usklajeno z zakonskimi zahtevami.Podatkovna...