Podatki za prenosPokrovnost tal v Sloveniji po CORINE1995
Gre za revidirano bazo pokrovnosti tal za leto 1995. Baza podatkov CLC1995 predstavlja pokrovnost tal za leto 1995. Je rezultat vizualne interpretacije satelitskih slik iz 1995/1996 in pomoÅūnih podatkov. V Sloveniji je 37 razredov od 44 kot jih pozna CORI...