Podatki za prenosDržavna mreža potresnih opazovalnic
Opazovalnice državne mreže so namenjene beleženju potresov. Podatki iz opazovalnic se zbirajo in obdelujejo v središču za obdelavo podatkov na Agenciji RS za okolje, Uradu za seizmologijo in geologijo v Ljubljani. Podatki o potresih so dosegljivi na splet...