VirKarta potresne nevarnosti
Karta projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let je priloga slovenskemu standardu Evrokod 8. Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005), s katerim je Slovenij...