Podatki za prenosOdseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
Podatki so namenjeni pregledu delov površinskih voda, ki so pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib in se delijo na salmonidne in ciprinidne vode. Evidenca obsega 22 odsekov na rekah Dragonja, Drava, Idrijca, Kolpa, Krka. Ljubljanica, Mirna, Mura, Nad...