Podatki za prenosKomunalna odlagališča
Podatkovni niz je namenjen prikazu, kje je načrtovana gradnja novih odlagališč (regijskih centrov za ravnanje z odpadki), katera od obstoječih odlagališč se prilagajajo tehničnim zahtevam uredbe in katera odlagališča se zapirajo.