VirMerilna mesta za kakovost površinskih voda
Podatki so namenjeni pregledu stanja površinskih voda. Meritve omogočajo ugotavljanje stanja, značilnega za površinske vode. Na merilnih mestih se zagotavljajo podatki o količinskih parametrih, vključno z zbiranjem in prenosom podatkov meritev. Kemijske a...