VirPovprečna letna višina korigiranih padavin 1971–2000
Karta prikazuje padavinske značilnosti podnebja Slovenije. Izmerjena višina padavin je korigirana s hitrostjo vetra, ker je merjena višina padavin na določenih lokacijah podcenjena zaradi močnega vetra.Karto smo izdelali z metodo optimalne prostorske inte...