Podatki za prenosVodonosni sistemi
Namenjeni so zanesljivemu ugotavljanju stanja celotne pomembne prostornine podzemne vode v državi in doseganju okoljskih ciljev, ki jih predpisuje Vodna direktiva.Na osnovi: vodonosnih sistemov, značilnih vodonosnikov, pretakanja pomembnih količin podzemn...