VirPovprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/1972–2000/2001
Karta je podlaga za Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb.Karta prostorske porazdelitve povprečnega trajanja ogrevalne sezone je narejena na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Za računanje začetka in konca ogrevalne sezone v pravilni ...