Podatki za prenosVodna telesa površinskih voda (linija)
Podatki so namenjeni pregledu vodnih teles, grafični predstavitvi vodnih teles površinskih voda, prostorskim analizam. Podatke podatkovnega niza je mogoče uporabljati za potrebe digitalne kartografije. Vodna telesa so razdeljena glede na tip in vrsto. Tip...