VirPovprečno trajanje sončnega obsevanja - jesen 1971–2000
Karta prikazuje podnebne značilnosti Slovenije z vidika sončnega obsevanja.Na karti je prikazana prostorska porazdelitev povprečnega trajanja sončnega obsevanja, preračunanega na matematični horizont za jesen. Karto smo izdelali z metodo objektivne prosto...